A A A K K K
для людей із порушенням зору
ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хмельницького району Хмельницької області

ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ ЗА 2022 РІК

Дата: 03.03.2023 15:37
Кількість переглядів: 243

Фото без описуІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

про підсумки виконання місцевого бюджету

Заслучненської сільської територіальної громади

за січень-грудень 2022 року

 

 

За підсумками 2022 року до загального фонду місцевого бюджету територіальної громади мобілізовано податків, зборів та інших обов`язкових платежів в обсязі 20661,0 тис.грн., що становить 107,04% до уточнених показників (план – 19302,7 тис.грн., приріст надходжень – 1358,3 тис.грн). 

 

 

Зокрема, до бюджету громади протягом звітного періоду надійшло:

- 11985,95 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб (102,89%, або на 337,05 тис.грн. більше);

- 300,8 тис.грн. рентних платежів за використання природних ресурсів (в 3,2 рази більше, або на 205,8 тис.грн. більше);

- 53,0 тис.грн. акцизного податку від реалізації підакцизних товарів (117,82%, або на 8,0 тис.грн. менше);

  • 3322,3 тис.грн. податків на майно (101,6%, або на 50,7 тис.грн. більше);
  • 4816,94 тис.грн. єдиного податку (114,0%, або на 591,4 тис.грн. більше);
  • 182,0 тис.грн. інші надходження.

 

Крім того, протягом звітного періоду до загального фонду бюджету надійшло 18423,4 тис.грн. офіційних трансфертів з бюджетів вищого рівня, у т.ч.:

- 3535,3 тис.грн. базової дотації;

- 13830,8 тис.грн. освітньої субвенції;

- 717,7 тис.грн. дотація з обласного бюджету на утримання закладів освіти та культури;

- 339,6 тис.грн. субвенція з Хмельницького міського бюджету на часткову компенсацію електроенергії по наданню послуг питного водопостачання.

 

Таким чином, з урахування офіційних трансфертів з бюджетів вищого рівня, за підсумками звітного періоду загальний обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету склав 39084,4 тис.грн., що становить 103,48% або на 1312,6 тис.грн. більше проти запланованих показників (37771,8 тис.грн.).

 

До спеціального фонду місцевого бюджету громади протягом січня-грудня 2022 року надійшло 493,5 тис.грн., що у 9,1 рази більше проти запланованих показників.

Основною статтею доходів спеціального фонду місцевого бюджету  у звітному періоді склали доходи, отримані у вигляді благодійних внесків та грантів (454,6 тис.грн.), а також власні доходи бюджетних установ у вигляді орендної плати та батьківської плати за харчування дітей (16,97 тис.грн. та 20,95 тис.грн. відповідно), екологічний податок та стягнення за заподіяну шкоду навколишньому природному середовищу (0,96 тис.грн.).

 

З місцевого бюджету протягом звітного періоду профінансовано видатки на загальну суму 38736,9 тис.грн., що складає 92,83% до затверджених призначень.

 При фінансуванні головних розпорядників коштів сільського бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по усім установам та закладам громади склали 28205,0 тис.грн, що становить 72,81% в структурі видатків загального фонду сільського бюджету. Вказаним фінансуванням забезпечено повну виплату заробітної плати всім працівникам протягом звітного періоду.

 На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спожитих бюджетними установами спрямовано 2859,0 тис.грн., що становить 7,38% в структурі видатків загального фонду сільського бюджету. Оплата бюджетних установ за спожиті енергоносії забезпечена в повному обсязі.

 

Враховуючи те, що на території України діє воєнний стан, Державна казначейська служба України та її територіальні органи здійснюють  платежі  за  дорученнями  клієнтів  з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка у черговості, визначеній постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590. Внаслідок цього, станом на 01 січня 2023 року в обліку Заслучненської сільської ради виникла кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету на загальну суму 504 088,18 грн.

 

Видатки  головних розпорядників  коштів проведені в межах уточнених асигнувань сільського бюджету на звітний період в наступних обсягах:

Видатки по основній діяльності сільської ради склали 5903,9 тис.грн., що становить 99,06% до плану асигнувань звітного періоду та 15,24% у структурі видатків сільського бюджету звітного періоду.

 

Видатки по фінансовому відділу склали 673,4 тис.грн., що становить 99,03% до плану асигнувань звітного періоду та 1,74% видатків сільського бюджету звітного періоду.

 

Видатки на надання дошкільної освіти проведено в сумі 2423,6 тис.грн, що становить 91,11% до плану асигнувань звітного періоду. Питома вага видатків у структурі видатків сільського бюджету становить 6,26%.

 

На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти проведено видатки в сумі 22912,0 тис.грн, що становить 92,96% до уточнених призначень звітного періоду. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету складає 59,15%.

У структурі виконаних за 12 місяців 2022 року видатків заробітна плата з нарахуваннями становить 82,38%, або 18874,8 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції видатки на заробітну плату складають 13830,2 тис.грн. та 4171,0 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету). Дані видатки спрямовано на виплату основної заробітної плати, доплат і надбавок до заробітної плати, які носять обов’язковий характер.

Видатки на придбання продуктів харчування проведено в сумі 322,1 тис.грн, що становить 1,41% питомої ваги у видатках загального фонду установ освіти. Даним обсягом асигнувань забезпечено харчування учнів 1-4 класів, дітей з малозабезпечених сімей та дітей-сиріт.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведені в сумі 2329,8 тис.грн, що втричі більше проти попереднього року та становить 10,18% у видатках на галузь.

 

За рахунок коштів місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету здійснено видатки на придбання обладнання (одномісні парти та стільці) в сумі 49,0 тис.грн.

 

Для забезпечення населення багатопрофільною стаціонарною медичною допомогою виділено з сільського бюджету громади трансферти в сумі 400,0 тис.грн. (оплата комунальних послуг), що становить 100,00% до уточнених призначень звітного періоду. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету становить 1,03%.

 

На первинну медичну допомогу населенню проведено видатки в сумі 1408,8 тис.грн. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету 3,64 %.

 

Видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян за 12 місяців 2022 року склали 40,0 тис.грн. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету 0,1%.

 

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги здійснено видатки у сумі 110,0 тис.грн. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету 0,28%.

 

Видатки на фінансування інших заходів у сфері соціального захисту на виплату матеріальної допомоги жителям громади проведені в сумі 200,6 тис.грн, що становить 90,35 до плану асигнувань на 2022 рік. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету 0,52%.

Видатки для забезпечення діяльності бібліотек проведені в сумі 280,0 тис.грн, що становить 98,55% до плану уточнених призначень звітного періоду. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету 0,72%.

Видатки для забезпечення роботи закладів культури проведені в сумі 1180,7 тис.грн, що становить 95,46% до плану уточнених призначень звітного періоду.

Видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, яке здійснюється комунальним підприємством «Аква» за 2022 рік проведені в сумі 596,7 тис.грн, що становить 89,71% до плану асигнувань звітного періоду та 1,54% від усіх видатків загального фонду бюджету. Проведеними видатками забезпечено оплату електроенергії, яка використовується в роботі водогонів на території громади за рахунок субвенції з Хмельницького міського бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування – 339,6 тис.грн, за рахунок власних коштів громади в сумі 8,4 тис.грн, придбано матеріали для ремонту водонасосної  станції в сумі 90,1 тис.грн, вартість послуг з поточного ремонту водогону в селі Малі Зозулинці становить 158,6 тис.грн.

Видатки на іншу діяльність, пов’язану з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства за 2022 рік проведені в сумі 1806,4 тис.грн, або 99,96% до плану асигнувань звітного періоду. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету 4,66%.

 Проведеними видатками забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам комунального підприємства в сумі 1493,7 тис.грн, придбання бензину та дизпалива в сумі 247,8 тис.грн.

На організацію благоустрою населених пунктів проведено видатки в сумі 179,2 тис.грн, що становить 90,50% до плану асигнувань звітного періоду, питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету 0,46%. Це видатки на виплату грошової винагороди по договорах цивільно-правового характеру за надані послуги по виконанню робіт по благоустрою території громади 83,4 тис.грн, оплата вуличного освітлення 73,3 тис.грн, послуги санепідемстанції – 22,4 тис.грн.

Видатки на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони становлять 234,8 тис.грн, або 96,32% до плану асигнувань 2022 року та 0,61% загальних видатків бюджету. Даними видатками забезпечено виплату в повному обсязі заробітної плати штатним працівникам.

На заходи та роботи з територіальної оборони за 2022 рік проведено видатків у сумі 25,7 тис.грн, що становить 48,53% до плану асигнувань звітного періоду та 0,07% у структурі видатків загального фонду сільського бюджету. Кошти бюджету було спрямовано на придбання прапорів (державна символіка) на суму 3,0 тис.грн, гучномовців в сумі 2,7 тис.грн, буржуйки на суму 20,0 тис.грн, які передані для ЗСУ.

За рахунок коштів бюджету Заслучненської сільської територіальної громади у першому півріччі 2022 року виділено субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 20,0 тис.грн (на придбання паливно-мастильних матеріалів для 4 ДПРЗ ГУДСУ НС у Хмельницькій області – та  для відділу поліцейської діяльності №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області), що становить 100,00% до плану асигнувань звітного періоду та 0,07% у структурі видатків загального фонду сільського бюджету.

 

Видатки спеціального фонду сільського бюджету за 2022 рік профінансовані в обсязі 688,3 тис.грн., що становить 32,67% до помісячного розпису асигнувань звітного періоду.

За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального фонду місцевого бюджету здійснено слідуючі видатки:

  • по основній діяльності сільської ради видатки склали 127,0 тис.грн, що становить 100,0 % до плану асигнувань звітного періоду. Протягом 2022 року було придбано твердопаливні котли в приміщення амбулаторій в селі В.Зозулинці та села Заслучне, твердопаливний котел в приміщення сільської ради та блок безперебійного живлення;
  • по галузі надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти видатки проведено на суму 310,1 тис.грн, що становить 99,16% до плану асигнувань на вказаний періоду, з них: з метою підготовки до навчання дітей, які проживають на території громади, здійснено видатки на облаштування цивільної споруди в приміщенні Кошелівського ліцею ім. В.Ф.Ковальчука та укриття в приміщенні Котюржинецького будинку культури, а саме: придбано два вентилятори, для провітрювання приміщення на загальну суму 19,98 тис.грн, два біотуалети вартістю 13,8 тис.грн (за 2 штуки), придбано три генератори на суму 276,4 тис.грн.грн;
  • видатки, передбачені на заходи та роботи з територіальної оборони склали 151,9 тис.грн всього, в тому числі: придбано два принтери та ноутбук на суму 51,3 тис.грн, засоби оповіщення та акустичні системи на суму 100,6 тис.грн.

 

Залишок коштів на котловому рахунку загального фонду бюджету Заслучненської сільської територіальної громади станом на 01.01.2023 року склав 5467,7 тис.грн, з них: залишок коштів за рахунок власних надходжень до бюджету громади – 4212,7 тис.грн, залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, отриманої в 2021 році – 1255,0 тис.грн.    


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь