ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хмельницького району Хмельницької області

ДОХОДИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2023 РІК

Дата: 03.01.2023 14:20
Кількість переглядів: 611

  

ДОХОДИ

МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2023 РІК

 

грн.

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 
 

1

2

3

4

5

6

 

10000000

Податкові надходження  

21 038 024,00

21 037 524,00

500,00

0,00

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

12 223 124,00

12 223 124,00

0,00

0,00

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

12 222 924,00

12 222 924,00

0,00

0,00

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

7 292 924,00

7 292 924,00

0,00

0,00

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

4 873 500,00

4 873 500,00

0,00

0,00

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

56 500,00

56 500,00

0,00

0,00

 

11020000

Податок на прибуток підприємств  

200,00

200,00

0,00

0,00

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

200,00

200,00

0,00

0,00

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 

236 600,00

236 600,00

0,00

0,00

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

181 600,00

181 600,00

0,00

0,00

 

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 

105 200,00

105 200,00

0,00

0,00

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

76 400,00

76 400,00

0,00

0,00

 

13030000

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

52 200,00

52 200,00

0,00

0,00

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

52 200,00

52 200,00

0,00

0,00

 

14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

 

14040200

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)

50 700,00

50 700,00

0,00

0,00

 

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

8 525 600,00

8 525 600,00

0,00

0,00

 

18010000

Податок на майно 

3 594 000,00

3 594 000,00

0,00

0,00

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

18 500,00

18 500,00

0,00

0,00

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

500,00

500,00

0,00

0,00

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

215 000,00

215 000,00

0,00

0,00

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб 

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб 

2 700 000,00

2 700 000,00

0,00

0,00

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб 

420 000,00

420 000,00

0,00

0,00

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб 

105 000,00

105 000,00

0,00

0,00

 

18050000

Єдиний податок  

4 931 600,00

4 931 600,00

0,00

0,00

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

156 000,00

156 000,00

0,00

0,00

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

1 500 600,00

1 500 600,00

0,00

0,00

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

3 275 000,00

3 275 000,00

0,00

0,00

 

19000000

Інші податки та збори 

500,00

0,00

500,00

0,00

 

19010000

Екологічний податок 

500,00

0,00

500,00

0,00

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

500,00

0,00

500,00

0,00

 

20000000

Неподаткові надходження  

69 300,00

14 300,00

55 000,00

0,00

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

11 000,00

11 000,00

0,00

0,00

 

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

 

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

 

21080000

Інші надходження  

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

3 300,00

3 300,00

0,00

0,00

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

 

22090000

Державне мито  

300,00

300,00

0,00

0,00

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

300,00

300,00

0,00

0,00

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

21 107 324,00

21 051 824,00

55 500,00

0,00

 

40000000

Офіційні трансферти  

22 382 112,00

22 382 112,00

0,00

0,00

 

41000000

Від органів державного управління  

22 382 112,00

22 382 112,00

0,00

0,00

 

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

8 176 500,00

8 176 500,00

0,00

0,00

 

41020100

Базова дотація 

8 176 500,00

8 176 500,00

0,00

0,00

 

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

13 183 700,00

13 183 700,00

0,00

0,00

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

13 183 700,00

13 183 700,00

0,00

0,00

 

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

358 212,00

358 212,00

0,00

0,00

 

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

358 212,00

358 212,00

0,00

0,00

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

663 700,00

663 700,00

0,00

0,00

 

41053300

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування

663 700,00

663 700,00

0,00

0,00

 

X

Разом доходів

43 489 436,00

43 433 936,00

55 500,00

0,00

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь