ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хмельницького району Хмельницької області

РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2023 РІК

Дата: 03.01.2023 14:55
Кількість переглядів: 326

 

 

Фото без опису

 

 

ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ

двадцять сьомої сесії дев`ятого скликання

 

22 грудня 2022 року

 

№ 136-09/2022

 

 

Про бюджет Заслучненської сільської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області на 2023 рік

 

(22548000000)

(код бюджету)

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про державний бюджет України на 2023 рік», Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», пунктом 23 частини першої статті 26, пунктом 3 частини четвертої статті 42, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Заслучненська сільська рада Хмельницького району Хмельницької області

                       

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Визначити на 2023 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 43489436,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 43433936,00  гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 55 500,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 43489436,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 43433936,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 55500,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

- профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 0,00 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом сільського  бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 13030,18 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд сільського бюджету у розмірі 430 000,00 гривень, що становить 0,99 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 5826100,00 гривні згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 та частиною першою статті 73 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною статті  71 Бюджетного кодексу України та трансферти  визначені п. 111 та п. 12 ст. 97 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються  на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

1) заходи з охорони навколишнього природного середовища,
відповідно до затвердженої програми (за рахунок джерел, визначених
підпунктами 1 та 2 пункту 7 цього рішення);

2) видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок сільського бюджету (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 цього рішення).

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • соціальне забезпечення;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам;
  • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
  • оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
  • оплату енергосервісу.

10. Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Заслучненської сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду з наступним інформуванням сільської ради.

11. Відповідно до  частини п’ятої статті 43 та пункту 2 частини першої статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Заслучненської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України, при виконанні сільського бюджету дозволити здійснення обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

13. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання тощо.

14. У процесі виконання сільського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету фінансовий відділ Заслучненської сільської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, а також зміни розмірів та мети бюджетних призначень здійснюються згідно розпоряджень сільського голови за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів та подальшим затвердженням на сесії.

15. Дозволити фінансовому відділу Заслучненської сільської ради при надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного та обласного бюджетів понад обсяги, враховані в сільському бюджеті на 2022 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків сільського бюджету на суму трансфертів, одержаних з державного та обласного бюджетів та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів сільського бюджету за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету та подальшим затвердженням на сесії.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до сільського бюджету на 2023 рік.

16. Установити, що, у разі змін структурних підрозділів сільської ради, повноваження головних розпорядників коштів сільського бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам сільської ради, які є їх правонаступниками, при цьому дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів сільського бюджету новоствореним структурним підрозділам сільської ради у 2023 році здійснюється відповідно до вимог частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України.

17.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.

18.  Додатки 1-7 до  цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Фінансовому відділу Заслучненської сільської ради оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Відповідальність за виконання рішення покласти на головних розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету.

21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інвестицій, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва         (Шпиталюк Г.О.) та сільського голову.

Сільський голова

 

Анатолій РОЗУМНИЙ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь