ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хмельницького району Хмельницької області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ НА 2022 РІК

Дата: 06.01.2022 15:46
Кількість переглядів: 1476

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ

ЗАСЛУЧНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2022 РІК

 

Показники бюджету Заслучненської сільської територіальної громади  на 2022 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалених ПКМУ від 31.05.2021 року № 586, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з податковою реформою, поліпшенням умов ведення бізнесу та децентралізацією видаткових повноважень.

 

  І. Загальна характеристика Заслучненської територіальної громади

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року №727-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Хмельницької області» створена Заслучненська територіальна громада до складу якої увійшло 5 територіальних громад і яка налічує 21 сільський населений пункт.

Чисельність населення громади становить 4305 чол.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року  №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» територія Заслучненської територіальної громади входить до складу Хмельницького району Хмельницької області.

Адміністративний центр громади – село Заслучне, яке розташоване на відстані 50 км до районного центру та обласного центру по автомагістралі.

        

Основною галуззю та сферою діяльності суб`єктів господарювання на території громади є сільськогосподарське виробництво.

Основними суб`єктами, які здійснюють свою діяльність у цій сфері є ТОВ «Агропартнер-1», ТОВ «СК Промінь», ТОВ «ВІТ АГРО КРАСИЛІВ», ТОВ СТОВ «МРІЯ», «Агрокомплекс Глібки» та фермерські господарства.

Основними видами діяльності зазначених суб`єктів є вирощування продукції рослинництва та тваринництво.

 

На території громади зареєстровано та здійснює свою діяльність 79 фізичних осіб-підприємців, основними видами діяльності яких є діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг.

 Мережа закладів торгівлі, громадського харчування та послуг має тенденцію до розширення, що сприяє розвитку та позитивній динаміці існуючих показників споживчого ринку.

 

На території громади функціонує 4 заклади загальної середньої освіти:

- Заслучненський ліцей ім.Олексія Іщука;

- Кошелівський ліцей ім.В.Ф.Ковальчука;

- Великозозулинецька ЗОШ І-ІІІ ступеня;

- Котюржинецька гімназія.

Загальна кількість учнів, що навчається у загальноосвітніх закладах громади, становить 403 учнів. Чисельність педагогічних працівників – 79 осіб, технічних - 43.

 

На території громади функціонує 4 заклади дошкільної освіти:

- Заклад дошкільної освіти «Веселка» с.Заслучне;

- Заклад дошкільної освіти «Сонечко» с.Кошелівка;

- Заклад дошкільної освіти «Малятко» с.Великі Зозулинці;

- Заклад дошкільної освіти «Пізнайко» с.Котюржинці.

У закладах дошкільної освіти виховується 88 дітей. Чисельність педагогічного та технічного персоналу дошкільних навчальних закладів становить 9 та 9 осіб відповідно.

У комунальній власності Заслучненської сільської ради є в наявності та утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету територіальної громади 8 клубних та 2 бібліотечних закладів.

Заслучненська сільська рада є засновником комунальних підприємств: КП «Аква» та ЛСП «Красилівліс»

Галузь охорони здоров`я громади включає у себе Заслучненську та Великозозулинецьку амбулаторії загальної практики сімейної медицини, а також 9 фельдшерських пунктів.

 

 

Формування дохідної частини бюджету громади на 2022 рік

 

При розробці проекту бюджету громади на 2022 рік враховано:

- основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022 - 2024 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586; 

- основні завдання бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування фінансів;

- динаміка та тенденції виконання показників  надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів за 2021 рік;

 • фактичні надходження за січень-листопад 2021 року;
 • очікувані надходження до кінця 2021 року.

 

Обсяг дохідної частини загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів з державного бюджету та місцевих бюджетів вищого рівня) на 2022 рік обраховано в обсязі 18297700,00 грн.

 

Основними джерелами наповнення загального фонду бюджету громади є:

Податок на доходи фізичних осіб

Код 11010000

Основним платежем надходжень загального фонду місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 61,5% від прогнозного показника доходів загального фонду 2022 року.

          Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

 

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

    • застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб до усієї бази оподаткування у формі: заробітної плати, інших заохочувальних виплат і винагород, які нараховуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;
    • згідно з внесення змін до Податкового кодексу України
 •  підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
 • зменшення фонду оплати праці у зв’язку з дією податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

   Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб по сільському  бюджету на 2022 рік, розраховані в сумі 11248,9 тис. грн.

Слід  також відмітити, що податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати заплановано в сумі 6036,2 тис.грн. Прогнозний показник даного виду податку  обрахований на базі фактичних надходжень за 11 місяців поточного 2021 року та індексу зростання заробітної плати, а також збільшення відсотку надходження ПДФО до місцевого бюджету у зв’язку з внесеними змінами до Податкового кодексу України.

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата передбачено  в розмірі 5156,2 тис.грн. Прогнозний показник даного виду податку обрахований на базі фактичних надходжень за 11 місяців 2021 року та індексу зростання заробітної плати, а також збільшення відсотку надходження ПДФО до місцевого бюджету у зв’язку з внесеними змінами до Податкового кодексу України.

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування передбачено в розмірі 56,5 тис.грн. Прогнозний показник даного виду податку  обрахований на базі фактичних надходжень за 11 місяців 2021 року з урахуванням змін в податковому кодексі а також зростання індексу зростання заробітної плати.

 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  (код 11020200)

 

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2022 рік враховано:

- динаміку надходжень за попередні роки;

- сталу ставку податку 18 %;

- кількість платників податку на прибуток.

 

Протягом 2021 року до сільського бюджету податок на прибуток сплачували  підприємства комунальної власності, з яких 1 протягом року  звітувало про отримані прибутки (збитки), зокрема надійшло податку на прибуток на 01.12.2021 року: КП «Аква» - 0,1 тис.грн.

Прогноз надходжень податку на прибуток від організацій, що належать до комунальної власності у 2022 році складе 0,2 тис. грн.

 

- рентні платежі в сумі 96,0 тис. грн., що становить 0,52%;

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)    розрахована в сумі 55,0 тис. грн., виходячи із динаміки  фактичних надходжень за попередні роки.

            Розрахунок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  на 2022 рік здійснено з урахуванням очікуваних надходжень у 2021 році та прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, а також тенденції видобутку корисних копалин.

Рентна плата за видобування корисних копалин загальнодержавного значення зараховується до сільського бюджету в розмірі 5% і становитиме 41,0 тис.грн.

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами розраховано на підставі очікуваних надходжень за 2021 рік, в сумі 45,0 тис. грн., що становить 0,3% .

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено у сумі – 289,0 тис. грн. Розрахунок суми податку на 2022 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб з урахуванням площі об’єктів і визначений на базі фактичних надходжень 11 місяців 2021 року, очікуваного надходження за 2021 рік та росту мінімальної заробітної плати.

       

Плата за землю

 

Прогноз надходжень плати за землю розраховано в сумi 256,7 тис. грн. на пiдставi даних про фактичнi нарахування земельного податку з фізичних та юридичних осіб у 2021 році, прогноз надходжень орендної плати за землю розраховано відповідно до діючих договорів оренди.

 

 

Єдиний податок   розрахований  в сумi  4035,5 тис. грн., що становить 22,1%, враховуючи фактичні надходженя за 11 місяців 2021 року, а також збільшення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу та мінімальної зарплати з 1.12.2021 року та з 01.10.2022р.

 

- неподаткові надходження (адміністративні штрафи, плата за платні послуги та держмито) в сумі 15,5 грн., що становить 0,1%.

 

Адміністративні штрафи та інші санкції затверджено в сумi 10,0 тис. грн. з врахуванням фактичних надходжень штрафiв за 2021 рiк, якi накладаються адмiнкомiсiями, що створенi при виконкомі сільської ради та з врахуванням активізації  роботи цих комісій.

 

Плата за надання інших адміністративних послуг запланована у сумі 5,0 тис.грн. Розрахунки проведені з врахуванням динаміки фактичних надходжень за 2019-2020 роки.

Державне мито

Прогнозуються надходження в сумi 0,5 тис. грн. Враховуючи фактичні надходження за 11 місяців 2021 року.

 

Доходи спеціального фонду

 

Прогнозні надходження до спеціального фонду сільського бюджету на 2022 рік обчислено в сумі 54,5 тис. грн.

Основними надходженнями  спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ в сумі 54,0 тис. грн. що перебувають у комунальній власності, а також екологічний податок який сплачується за викиди атмосферне повітря в сумі 0,5 тис. грн

Власні надходження бюджетних установ

( 25000000)

 

До власних надходжень бюджетних установ належать плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ.

Прогнозні надходження власних надходжень бюджетних установ до сільського бюджету на 2022 рік визначено відповідно до положень Бюджетного кодексу України та розрахунків головних розпорядників коштів в сумі 54,0 тис. грн., в тому числі :

            - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями – 40,0 тис.грн;

          - плата за оренду майна бюджетних установ   - 14,0 тис.грн.;

 

Крім того, у бюджеті громади на 2022 рік враховано отримання міжбюджетних трансфертів в обсязі 19 920 787,00 грн., а саме:

- обсяги міжбюджетних трансфертів, передбачені ЗУ «Про Державний бюджет України на 2022 рік» в сумі 18 902 800,00 грн., що складається з:

- базової дотації в обсязі 3 535 300,00 грн.;

- освітньої субвенції в обсязі 15 367 500,00 грн. (на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів)

- трансферти з обласного бюджету, доведені департаментом фінансів Хмельницької ОДА в обсязі 717687,00 грн., а саме:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в обсязі 360387,00грн.;

- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 357300,00грн. 

трансферти з Хмельницького міського бюджету, доведені департаментом фінансів Хмельницької ОДА в обсязі 300300,00грн., а саме:

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в обсязі 300300,00 грн.

 

 

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ  ПО ГАЛУЗЯХ 

 

Видаткова частина бюджету територіальної громади на 2022 рік сформована відповідно до Бюджетного кодексу  України, з урахуванням основних підходів до формування місцевих бюджетів на 2022 рік, доведених Міністерством фінансів України та застосуванням програмно-цільового методу бюджетування.

При формуванні показників видатків бюджету громади на 2022 рік враховано:

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року до 6500 грн., а з 01 жовтня 2022 року до 6700 грн.;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму на одну особу працездатного віку в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2022 року – 2481,00грн., з 1 липня 2022 року – 2600,00 грн. з 1 грудня 2022 року - 2684 грн.;

- встановлення посадового окладу працівників 1 тарифного розряду на рівні, не  меншому як  прожитковий мінімум, встановлений  для працездатних  осіб на 01 січня 2022року – 2893,00 грн., на 01.10.2022 року – 2982,00 грн.;

- збереження міжпосадових співвідношень розмірів посадових окладів і  тарифних коефіцієнтів;

- індекс споживчих цін – 106,2%;

- середній коефіцієнт  збільшення видатків на оплату енергоносіїв -1,08.

 

Видаткова частина бюджету громади на 2022 рік сформована в межах наявного фінансового ресурсу та визначена в обсязі 38342787,00 грн.

Видатки загального фонду бюджету складають 38218487,00 грн., видатки спеціального фонду  124300,00 грн.

На забезпечення видатків загального фонду спрямовані надходження від податків і зборів та міжбюджетні трансферти з державного бюджету та з місцевих бюджетів вищого рівня.

Видатки спеціального фонду передбачені за рахунок  власних  надходжень бюджетних установ, а також коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку.

 

За галузевим спрямуванням видатки бюджету громади характеризуються наступним чином:

 

Державне управління

         В цілому видатки по цій галузі затверджені в сумі 6285255,00 грн.        

 

КПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

Обсяг видатків на утримання сільської ради затверджений в сумі 5585255,00 грн.

  Заробітна плата з нарахуваннями затверджена в сумі 5215177,00 грн. Питома вага затверджених видатків на заробітну плату з нарахуваннями становить 93,1 % від  загального обсягу видатків  на дану галузь.

Зазначений обсяг асигнувань на оплату праці обрахований відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», «Про внесення змін до рішення Заслучненської сільської ради від 15 грудня 2020 року №58-09/2020 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» від 01.06.2021 року № № 193-09/2021 та з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 року в розмірі 6500,00 грн., з 01.10.2022 в розмірі 6700,00 грн. та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на 01.01.2022 року в розмірі 2893,00 грн. та 01.10.2022 року – 2982,00 грн; надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов’язковий характер; матеріальної допомоги; доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» передбачені в сумі 26000,00 грн. Їх планується спрямувати на придбання господарських та  канцелярських товарів.

Видатки по  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» передбачені видатки в сумі 20000,00 грн., а саме на оплату послуг з перезарядки та ремонту картриджів.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв затверджені видатки в сумі            324078,00 грн.,  що становить 5,8 % до загального обсягу видатків на органи місцевого самоврядування. Зазначений обсяг видатків розраховано виходячи із середньорічного фактичного споживання за 2021 рік, діючих тарифів, проіндексованих на коефіцієнти росту.

 

КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних  територіальних громадах»

В цілому видатки по цій функції  затверджені в сумі  грн. 700 000,00 грн.

Заробітна плата з нарахуваннями затверджена в сумі 671 000,00  грн. Питома вага затверджених видатків на заробітну плату з нарахуваннями становить 95,8 % від  загального обсягу видатків  на дану галузь.

Зазначений обсяг асигнувань на оплату праці обрахований відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», рішення Заслучненської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області від 15.12.2020 року № 58-09/2020 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» та з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 року в розмірі 6500,00 грн., з 01.10.2022 в розмірі 6700,00 грн. та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 2893,00 грн. та з 01.10.2022 року 2982 грн.; надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов’язковий характер;матеріальної допомоги; доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

Видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» передбачені в сумі 14500,00 грн. Їх планується спрямувати на придбання господарських та  канцелярських товарів .

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» передбачені видатки в сумі 14500,00 грн., а саме на оплату послуг з перезарядки та ремонту картриджів.

 

 

КПКВКМБ  0111010 «Надання дошкільної освіти»

В цілому видатки на 2022 рік на дошкільну освіту затверджені в сумі 2816100,00 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями затверджені в сумі 2174610,00 грн. Питома вага затверджених видатків на заробітну плату разом з нарахуваннями в загальному обсязі асигнувань на утримання закладів дошкільної освіти по загальному фонду складає 77,2 %.

Видатки на харчування затверджено в сумі 502000,00 грн., з них - 462000,00 грн. кошти загального фонду та 40000,00 грн. за рахунок коштів спеціального фонду бюджету (батьківська плата за харчування), що складає 17,8 %  в загальному обсязі асигнувань на утримання закладів дошкільної освіти.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв обчислені виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2021 році та з врахуванням прогнозного їх росту у 2022 році і передбачені в сумі  137850,00 грн. Питома вага затверджених видатків на оплату спожитих енергоносіїв в загальному обсязі асигнувань на утримання закладів дошкільної освіти складає 4,8 %.

Кошти в сумі 20000,00 грн., передбачені по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», планується спрямувати на придбання кухонного посуду, постільної білизни, подушок, миючих засобів, канцелярських товарів, господарського інвентарю, фарби та інших матеріалів, необхідних для проведення ремонту дошкільних навчальних закладів.

По КПКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» в сумі 5000,00 грн. планується придбати медичні медикаменти у медичні кабінети.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» передбачені видатки в сумі 16640,00 грн., перезарядку вогнегасників, також послуги зв’язку, послуги бактеріологічного дослідження, заправки та ремонту картриджів, переоформлення електронних ключів.

 

КПКВКМБ 0111021 'Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

На 2022 рік видатки на загальну середню освіту затверджені в сумі 21513100,00грн. - по загальному фонду в сумі 21463300,00 грн. та по спеціальному фонді становлять 49800,00 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями затверджені в сумі 19541900,00грн., що становить 100 % від обрахованої потреби. Питома вага затверджених видатків на заробітну плату з нарахуваннями в загальному обсязі асигнувань на загальну середню освіту складає 81,9%. В складі видатків на заробітну плату з нарахуваннями враховано обсяг освітньої субвенції в сумі 15367500,00 грн.

Видатки на харчування затверджено в сумі 627000,00 грн., що складає 2,6 %  в загальному обсязі асигнувань на загальну середню освіту. Передбачено здійснювати харчування учнів 1-4 класів з розрахунку 40 % - батьківська плата  та 60 % - кошти з місцевого бюджету.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв обчислені, виходячи з прогнозних натуральних показників споживання енергоносіїв у 2021 році та з врахуванням прогнозного їх росту у 2022 році і передбачені в сумі  2859255,00 грн. Питома вага затверджених видатків на оплату спожитих енергоносіїв в загальному обсязі асигнувань на загальну середню освіту складає 11,9 %.

Кошти в сумі 519209,00 грн., передбачені по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», планується спрямувати на придбання паливно-мастильних матеріалів для підвозу учнів та вчителів, запчастин для ремонту шкільних автобусів, будівельних та господарських матеріалів  для поточного ремонту, канцелярських товарів, документів про освіту, миючі та дезінфікуючі засоби.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» передбачені видатки в сумі 280874,00 грн. Видатки за цим КЕКВ на оплату послуг по підвозу учнів та вчителів, на оплату послуг звязку, послуг по обробленню документів про освіту, медогляд, страхування транспортних засобів, технічне обслуговування котелень, обслуговування газових мереж.

Кошти по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» передбаченні в сумі 49800,00 грн за рахунок надходжень коштів переданих із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету на коригування проектної документації по будівництву спортивного майданчику Кошелівського ліцею ім.В.Ф.Ковальчука.

 

Культура і мистецтво

 

Обсяг видатків становить 1395289,00 грн. в тому числі: кошти загального фонду на культуру затверджений в сумі  1375289,00 грн., та кошти по спеціальному фонду в сумі 20000,00 грн.

            При плануванні видатків на заробітну плату враховано виплату основної заробітної плати з врахуванням мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 року в розмірі 6500,00 грн., з 01.10.2022 в розмірі 6700,00 грн. та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС в розмірі 2983,00 грн.; надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов’язковий характер(вислугу років тощо);матеріальної допомоги; доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

Видатки на комунальні послуги і енергоносії затверджені з врахуванням збільшення обсягу коштів. За рахунок зазначених коштів планується утримувати 10 установ культури, з них: 2 бібліотек; 8 клубних заклади.

 

КПКВК МБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

Видатки заплановані в сумі 250707,00 грн. На оплату праці і нарахування на заробітну плату заплановано 244407,00 грн. або 97,5 % загального обсягу асигнувань на утримання бібліотек. До фонду оплати праці включена надбавка за особливі умови праці для працівників бібліотек у розмірі 50% від посадового окладу бібліотекарів.

За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» видатки передбачені в сумі 6000,00 грн. їх планується спрямувати на придбання канцелярських та господарських товарів.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» передбачені видатки в сумі 300,00 грн., а саме на оплату медичного огляду працівників бібліотек, перезарядку та повірку вогнегасників, оплата послуг за доставку літератури та передплати періодичних видань, послуги зв’язку, друк фотографій, брошур, ігнформаційних матеріалів.

Кошти по КЕКВ 3110 «Придбання обладнення і предметів довгострокового користування» передбаченні в сумі 20000,00 грн за рахунок надходжень коштів переданих із загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету на оновлення бібліотечного фонду.

КПКВК МБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Заплановані видатки в сумі 1114582,00 грн., з них на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 1002262,00 грн. або 89,9 % загального обсягу асигнувань на утримання клубів та будинків культури, на оплату енергоносіїв – 108000,00 грн. або 9,1 % загального обсягу асигнувань на утримання клубів та будинків культури.

По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» передбачені видатки в сумі 4320,00 грн., які планується направити на оплату послуг медичного огляду працівників, поточний ремонт комп’ютерної техніки, поточний ремонт музичної апаратури, оплата послуг з підписки газет та журналів.

 

КПКВК МБ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтв»

Заплановані видатки в сумі 10000,00 грн.,

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  їх планується спрямувати на придбання сувенірів та товарів до святкування ювілейних дат та відзначення урочистих подій.

 

КПКВК МБ 0115011«Проведення навчально –тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту »

Заплановані видатки в сумі 16400,00 грн.,

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»  їх планується спрямувати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту згідно затвердженої  програми сільської ради  «Програма розвитку футболу на території Заслучненської сільської ради на 2021-2025 роки»

      

       Охорона здоров’я

 

КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

Обсяг коштів з надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджені в сумі 1400000,00 грн, яку планується надати для Красилівського ПМСД на:

  • для виплати заробітньої плати з нарахуваннями -1020000,00 грн
  • на оплату комунальних послуг та енергоносіїв- 327400,00
  • на відшкодування пільгових рецептів хворим з хронічною нирковою недостатністю- 10000,00 грн.
  • реактиви – 20000,00 грн.
  • турберкулін – 22600,00 грн.

 

 

КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

 

Бюджетні призначення для співфінансування енергоносіїв з бюджету Заслучненської СТГ для КПП «Красилівська багатопрофільна лікарня» які  надають  медичні послуги жителям громади, заплановані  в сумі 200000,00 грн, :

  • на оплату комунальних послуг та енергоносіїв- 200000,00

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» затверджені  видатки,  в сумі 160000,00 грн.

 

       КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

Обсяг коштів з надання пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, які планується відшкодувати, затверджені, згідно сільської комплексної програми «Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Заслучненської об'єднаної територіальної громади на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 2022 рік» в сумі 30000,00 грн.

          

       КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особами, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які  не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

 

     Обсяг коштів передбачених на  компенсацію виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік  згідно програми сільської ради «Програма компенсації виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік» сумі 80000,00 грн.

 

         

КПКВК МБ 0113242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Затверджені видатки, згідно сільської комплексної програми Програма соціального захисту населення "Турбота" на території Заслучненської сільської ради 2021-2023 роки, на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в сумі 50000,00 грн.

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» передбачені видатки в сумі 50000,00 грн. на надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення громади.

 

Житлово-комунальне господарство

По галузі «Житлово-комунальне господарство» затверджені видатки в сумі 1070000,00грн.

 

КПКВК МБ 0116013 « Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства »

 

Затверджені видатки в сумі 20000,00 грн. планується використати на фінансову підтримку комунального підприємства «Аква», а саме на  електроенергію.

 

КПКВК МБ 0116017 «Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства»

Затверджені видатки в сумі 750000,00 грн. планується використати на фінансову підтримку комунального підприємства «Аква», а саме на заробітну  плату з нарахуваннями, згідно сільської комплексної програми «Програма благоустрою сіл на території Заслучненської сільської ради на 2022 рік»

 

КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Затверджені видатки згідно «Програма благоустрою сіл на території Заслучненської сільської ради на 2022 рік» в сумі 300000,00 грн. В Програмі передбачено заходи, спрямовані на покращення санітарного стану територій населених пунктів, особливо в місцях загального користування, в місцях безладного нагромадження сміття та прилеглих територій до кладовищ і пам’ятників. Дані кошти заплановано на виконання наступних робіт: поточний ремонт  мережі зовнішнього освітлення, благоустрій та санітарна очистка сіл, утримання автобусних зупинок та кладовищ, зимове утримання доріг в належному стані.

Інша діяльність

По галузі «Інша діяльність» затверджені  видатки в сумі  302800,00 грн.

КПКВК МБ 0118130 „Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони”

Затверджені видатки, згідно Програми забезпечення пожежної безпеки житлового сектору та об`єктів усіх форм власності на території сіл Заслучненської сільської ради на 2022 рік в сумі 302800,00 грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями працівникам.

 

Економічна діяльність

 

По галузі «Економічна діяльність» затверджені  видатки в сумі  250 000,00 грн.

     КПКВК МБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

Затверджені видатки в сумі 250000,00грн. на поточний ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, в тому числі: поточний ремонт дорожнього покриття, зимове утримання доріг відповідно до Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Заслучненської сільської ради на 2022 рік.

 

Резервний фонд бюджету громади

КПКВК МБ 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету»

Передбачені видатки в сумі 130000,00 грн. для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в об’єднаній територіальній громаді.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь