ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хмельницького району Хмельницької області

Підведено підсумки виконання місцевого бюджету

Дата: 08.10.2021 16:34
Кількість переглядів: 1455

Фото без описуНа засіданні виконавчого комітету сільської ради, яке відбулося 07 жовтня поточного року, було підведено підсумки виконання місцевого бюджету громади за січень-вересень 2021 року.

Сільський голова детально ознайомив членів виконкому про виконання запланованих показників по мобілізації надходжень до місцевого бюджету за основними статтями доходів та особливу увагу приділив видатковій частині бюджету за основними галузями та сферами діяльності.

 

Представлений сільським головою Звіт про виконання місцевого бюджету за підсумками звітного періоду було схвалено відповідним рішенням виконавчого комітету та спрямовано на розгляд сесії сільської ради.

 

У якості інформування населення громади надаємо відповідну інформацію:

 

ДОВІДКА

про підсумки виконання місцевого бюджету

Заслучненської сільської територіальної громади

за січень-вересень 2021 року

 

 

За підсумками звітного періоду до загального фонду місцевого бюджету територіальної громади мобілізовано податків, зборів та інших обов`язкових платежів в обсязі 12830,55 тис.грн., що становить 107,36% до уточнених показників (план – 11950,57 тис.грн., приріст надходжень – 879,98 тис.грн). 

 

Зокрема, до бюджету громади протягом звітного періоду надійшло:

- 7302,77 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб (116,14%, або на 238,52 тис.грн. більше);

- 109,67 тис.грн. рентних платежів за використання природних ресурсів (в 1,25 рази більше, або на 22,17 тис.грн. більше);

- 35,3 тис.грн. акцизного податку від реалізації підакцизних товарів (92,9%, або на 2,7 тис.грн. менше);

  • 2811,47 тис.грн. податків на майно (109,41%, або на 241,87 тис.грн. більше);
  • 2476,23 тис.грн. єдиного податку (113,65%, або на 297,36 тис.грн. більше);
  • 95,11 тис.грн. інші надходження.

 

Крім того, протягом звітного періоду до загального фонду бюджету надійшло 15652,94 тис.грн. офіційних трансфертів з бюджетів вищого рівня, у т.ч.:

- 3251,7 тис.грн. базової дотації;

- 11025,1 тис.грн. освітньої субвенції;

- 507,58 тис.грн. дотація з обласного бюджету на утримання закладів освіти та культури;

- 150,0 тис.грн. субвенція з Хмельницького міського бюджету на часткову компенсацію електроенергії по наданню послуг питного водопостачання;

- 109,4 тис.грн. субвенції на придбання інсулінів;

- 418,84 тис.грн. субвенції на придбання житла особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування.

 

Таким чином, з урахування офіційних трансфертів з бюджетів вищого рівня, за підсумками звітного періоду загальний обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету склав 28483,49 тис.грн., що становить 103,19% або на 879,98 тис.грн. більше проти запланованих показників (27603,51 тис.грн.).

 

До спеціального фонду місцевого бюджету громади протягом січня-вересня 2021 року надійшло 89,1 тис.грн., що становить 103,76% до запланованих показників.

Основною статтею доходів спеціального фонду місцевого бюджету  у звітному періоді склали доходи від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення (24,7 тис.грн.), кошти від продажу комунального майна (24,9 тис.грн.), а також власні доходи бюджетних установ у вигляді орендної плати та батьківської плати за харчування дітей (10,32 тис.грн. та 27,05 тис.грн. відповідно), екологічний податок (1,7 тис.грн.).

 

З місцевого бюджету протягом звітного періоду профінансовано видатки на загальну суму 22561,28 тис.грн., що складає 84,5% до затверджених призначень (26699,74 тис.грн.).

 При фінансуванні головних розпорядників коштів сільського бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по усім установам та закладам громади склали 18 080,32 тис.грн, що становить 80,13% в структурі видатків загального фонду сільського бюджету. Вказаним фінансуванням забезпечено повну виплату заробітної плати всім працівникам протягом звітного періоду.

 На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спожитих бюджетними установами спрямовано 930,01 тис.грн., що становить 4,12% в структурі видатків загального фонду сільського бюджету. Оплата бюджетних установ за спожиті енергоносії забезпечена в повному обсязі.

Видатки  головних розпорядників  коштів проведені в межах уточнених асигнувань сільського бюджету на звітний період в наступних обсягах:

Видатки по основній діяльності сільської ради склали 2 715,41 тис.грн., що становить 72,97% до плану асигнувань звітного періоду та 12,03% у структурі видатків сільського бюджету звітного періоду.

 

Видатки по фінансовому відділу склали 405,71 тис.грн., що становить 89,85% до плану асигнувань звітного періоду та 1,8% видатків сільського бюджету звітного періоду.

 На проведення місцевих виборів спрямовано 152,61 тис.грн.

 

Видатки на надання дошкільної освіти проведено в сумі 1 800,96 тис.грн, що становить 79,17% до плану асигнувань звітного періоду. Питома вага видатків у структурі видатків сільського бюджету становить 8,0%.

 

На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти проведено видатки в сумі 14 122,99 тис.грн, що становить 71,12% до уточнених призначень звітного періоду. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету складає 62,59%.

У структурі виконаних за дев’ять місяців 2021 року видатків заробітна плата з нарахуваннями становить 92,9%, або 12 437,97 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції видатки на заробітну плату складають 9 895,73 тис.грн.). Дані видатки спрямовано на виплату основної заробітної плати, доплат і надбавок до заробітної плати, які носять обов’язковий характер.

Видатки на придбання продуктів харчування проведено в сумі 145,34 тис.грн, що становить 1,02% питомої ваги у видатках загального фонду установ освіти. Даним обсягом асигнувань забезпечено харчування учнів 1-4 класів, дітей з малозабезпечених сімей та дітей-сиріт.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведені в сумі   772,76 тис.грн, що становить 5,47% у видатках на галузь.

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету здійснено видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 41,38 тис.грн., сума співфінансування за рахунок коштів сільського бюджету на дані видатки становить 4,6 тис.грн.

 

На первинну медичну допомогу населенню проведено видатки в сумі 846,14 тис.грн. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету 3,75 %.

 

На лікування хворих на цукровий діабет здійснено видатки за рахунок переданих видатків у сфері охорони здоров’я в сумі 77,44 тис.грн. або 70,79% уточнених призначень на звітний період.

 

Видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян за дев’ять місяців 2021 року склали 14,66 тис.грн. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету 0,06%.

 

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги здійснено видатки у сумі 56,21 тис.грн. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету 0,24%.

Видатки на фінансування інших заходів у сфері соціального захисту на виплату матеріальної допомоги жителям громади проведені в сумі 103,0 тис.грн, що становить 90,35 до плану асигнувань за дев`ять місяців 2021 року. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету 0,45%.

 Видатки для забезпечення діяльності бібліотек проведені в сумі 297,36 тис.грн, що становить 77,40% до плану уточнених призначень звітного періоду. Питома вага в структурі видатків загального фонду сільського бюджету 1,31%.

 Видатки для забезпечення роботи закладів культури проведені в сумі 813,63 тис.грн, що становить 90,73% до плану уточнених призначень звітного періоду.

 Видатки на забезпечення діяльності комунального підприємства «Аква» проведені в сумі 637,0 тис.грн., що становить 75,48% до плану асигнувань звітного періоду (заробітна плата з нарахуваннями, енергоносії, бензин, запчастини до трактора).

 

На організацію благоустрою населених пунктів проведені видатки в сумі 147,64 тис.грн., що становить 61,56% до плану асигнувань звітного періоду (грошова винагорода по договорах цивільно-правового характеру, придбання бензину для бензокоси, будівельні матеріалі, фарби та супутні матеріали, оплата вуличного освітлення).

 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету проведені видатки в сумі 58,0 тис.грн., що становить 66,78% до плану асигнувань звітного періоду. Уся сума видатків спрямована на грейдерування доріг на території Кошелівського старостинського округу.

 

Видатки на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони за дев’ять місяців 2021 року становлять 116,87 тис.грн., що становить 45,49% до плану асигнувань звітного періоду (заробітна плата з нарахуваннями, придбання предметів і обладнання для матеріального резерву).

 

Видатки спеціального фонду сільського бюджету за дев’ять місяців 2021 року профінансовані в обсязі 975,85 тис.грн., що становить 59,51% до помісячного розпису асигнувань звітного періоду.

 

 За рахунок коштів, отриманих як плата за послуги бюджетних установ, здійснено придбання продуктів харчування – 31,35 тис.грн., оплату послуг (крім комунальних) – 37,48 тис.грн.

 

Капітальні видатки з коштів спеціального фонду профінансовано в обсязі 907,02 тис.грн. Питома вага їх в загальному обсязі видатків спеціального фонду сільського бюджету на 2021 рік – 92,94%.

 Зазначені кошти було спрямовано на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп’ютерна техніка, трактор, газонокосарка) в сумі 690,34 тис.грн., що становить 76,11% від усіх капітальних видатків сільського бюджету.

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету здійснено видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп’ютерної техніки) в сумі 146,88 тис.грн., сума співфінансування за рахунок коштів сільського бюджету на дані видатки склала 16,32 тис.грн.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь