ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хмельницького району Хмельницької області

Пояснювальна записка до бюджету громади на 2021 рік

Дата: 24.12.2020 10:25
Кількість переглядів: 744

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ

ЗАСЛУЧНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  НА 2021 РІК

 

Показники бюджету Заслучненської сільської територіальної громади  на 2021 рік сформовано з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схвалених ПКМУ від 29.07.2021 року № 671, а також змін до законодавчих актів, пов’язаних з податковою реформою, поліпшенням умов ведення бізнесу та децентралізацією видаткових повноважень.

 

  І. Загальна характеристика Заслучненської територіальної громади

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2021 року №727-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Хмельницької області» створена Заслучненська територіальна громада до складу якої увійшло 5 територіальних громад і яка налічує 21 сільський населений пункт.

Чисельність населення громади становить 5861 чол.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2021 №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» територія Заслучненської територіальної громади  входить до складу Хмельницького району Хмельницької області.

Адміністративний центр громади – село Заслучне, яке розташоване на відстані 50 км до районного центру та обласного центру по автомагістралі.

        

Основною галуззю та сферою діяльності суб`єктів господарювання на території громади є сільськогосподарське виробництво.

Основними суб`єктами, які здійснюють свою діяльність у цій сфері є ТОВ «Агропартнер-1», ТОВ «СК Промінь», ТОВ «ВІТ АГРО КРАСИЛІВ», ТОВ «Агрокомплекс Глібки» та фермерські господарства.

Основними видами діяльності зазначених суб`єктів є вирощування продукції рослинництва та тваринництво.

 

На території громади зареєстровано та здійснює свою діяльність 70 фізичних осіб-підприємців, основними видами діяльності яких є діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг.

 Мережа закладів торгівлі, громадського харчування та послуг має тенденцію до розширення, що сприяє розвитку та позитивній динаміці існуючих показників споживчого ринку.

 

На території громади функціонує 4 заклади загальної середньої освіти:

- Заслучненський ліцей ім.Олексія Іщука;

- Кошелівський ліцей ім.В.Ф.Ковальчука;

- Великозозулинецька ЗОШ І-ІІІ ступеня;

- Котюржинецька ЗОШ І-ІІ ступеня.

Загальна кількість учнів, що навчається у загальноосвітніх закладах громади, становить 420 учнів. Чисельність педагогічних працівників – 80 осіб, технічних - 41.

 

На території громади функціонує 4 заклади дошкільної освіти:

- Дошкільний навчальний заклад «Веселка» с.Заслучне;

- Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с.Кошелівка;

- Дошкільний навчальний заклад «Малятко» с.Великі Зозулинці;

- Дошкільний навчальний заклад «Малятко» с.Котюржинці.

У дошкільних навчальних закладах виховується 70 дітей. Чисельність педагогічного та технічного персоналу дошкільних навчальних закладів становить 11 та 13 осіб відповідно.

 

Галузь культури громади представлена клубними закладами та сільськими бібліотеками.

На території громади, зокрема, налічується 5 сільських будинків культури та 4 сільських клуби, а також 6 сільських бібліотек. Загалом у закладах культури працює 18 працівників.

 

Галузь охорони здоров`я громади включає у себе Заслучненську та Великозозулинецьку амбулаторії загальної практики сімейної медицини, а також 9 фельдшерських пунктів.

 

Формування дохідної частини бюджету громади на 2021 рік

 

При розробці проекту бюджету громади на 2021 рік враховано:

- основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2021 № 671; 

- основні завдання бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування фінансів;

  - динаміка та тенденції виконання показників  надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів за 2020 рік;

  • фактичні надходження за січень-листопад 2021 року;
  • очікувані надходження до кінця 2021 року.

 

Обсяг дохідної частини загального фонду бюджету громади (без урахування трансфертів з державного бюджету та місцевих бюджетів вищого рівня) на 2021 рік обраховано в обсязі 12644500,00 грн.

 

Основними джерелами наповнення загального фонду бюджету громади є:

Податок на доходи фізичних осіб

Код 11010000

Основним платежем надходжень загального фонду міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 62,6% від прогнозного показника доходів загального фонду 2021 року.

          Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

 

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

        • застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб до усієї бази оподаткування у формі: заробітної плати, інших заохочувальних виплат і винагород, які нараховуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;
  •  підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
  • зменшення фонду оплати праці у зв’язку з дією податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб .

  Прогнозні показники податку на доходи фізичних осіб по сільському  бюджету на 2021 рік, розраховані в сумі 7918,5 тис. грн.

Слід  також відмітити, що податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати заплановано в сумі 4290,0 тис.грн. Прогнозний показник даного виду податку  обрахований на базі фактичних надходжень за 11 місяців поточного 2020 року.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата передбачено  в розмірі 3600,0 тис.грн.. Прогнозний показник даного виду податку  обрахований на базі фактичних надходжень за 11 місяців 2020 року.

 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування передбачено  в розмірі 28,5 тис.грн.. Прогнозний показник даного виду податку  обрахований на базі фактичних надходжень за 11 місяців 2020 року.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  (код 11020200)

 

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2021 рік враховано:

- динаміку надходжень за попередні роки;

- сталу ставку податку 18 %;

- кількість платників податку на прибуток.

 

Протягом 2020 року до сільського бюджету податок на прибуток сплачували 1 підприємства комунальної власності, з яких 1 протягом року  звітувало про отримані прибутки (збитки),зокрема надійшло податку на прибуток на 01.12.2020 року: КП «Аква» - 0,2 тис.грн.

Прогноз надходжень податку на прибуток від організацій, що належать до комунальної власності у 2021 році складе 0,2 тис. грн.

 

- рентні платежі в сумі 54,0 тис. грн., що становить 0,4%;

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

розрахована в сумі 35,0 тис. грн

 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  (13010200)  розрахована в сумі 2,0 тис. грн., виходячи із динаміки  фактичних надходжень за попередні роки .

            Розрахунок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  на 2021 рік здійснено з урахуванням очікуваних надходжень у 2019 році та прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, а також тенденції видобутку корисних копалин.

Рентна плата за видобування корисних копалин загальнодержавного значення зараховується до сільського бюджету в розмірі 5% і становитиме 17,0 тис.грн.

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами розраховано на підставі очікуваних надходжень за 2020 рік, в сумі 51,5 тис. грн., що становить 0,4% .

 

- місцеві податки і збори в обсязі 4604500,00 грн. (36,4%), у тому числі:

 

      - податок на майно в сумі – 1527,0 тис. грн, що становить 12,1%;

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначено у сумі – 137,0 тис. грн. Розрахунок суми податку на 2021 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб з урахуванням площі об’єктів  і визначений на базі фактичних надходжень  11 місяців 2020 року, очікуваного надходження за 2020 рік та росту мінімальної заробітної плати.

       

Плата за землю

 

Прогноз надходжень плати за землю розраховано в сумi 1390,0 тис. грн. на пiдставi даних про фактичнi нарахування земельного податку з фізичних та юридичних осіб у 2020 році, прогноз надходжень орендної плати за землю розраховано відповідно до діючих договорів оренди.

 

 

Єдиний податок   розрахований  в сумi  3077,5 тис. грн., що становить 24,3%, враховуючи динаміку фактичних надходжень попередніх років, а також збільшення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу та мінімальної зарплати з 1.01.2021 року.

 

- неподаткові надходження (адміністративні штрафи, плата за платні послуги та держмито) в сумі 15800,00 грн., що становить 0,1%.

 

Адміністративні штрафи та інші санкції затверджено в сумi 10,0 тис. грн. з врахуванням фактичних надходжень штрафiв за 2020 рiк, якi накладаються адмiнкомiсiями, що створенi при виконкомі сільської ради та з врахуванням активізації  роботи цих комісій.

 

Плата за надання інших адміністративних послуг запланована у сумі 5,0 тис.грн. Розрахунки проведені з врахуванням динаміки фактичних надходжень за 2019-2020 роки.

Державне мито

Прогнозуються надходження в сумi 0,8 тис. грн. розраховано з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки.

 

Доходи спеціального фонду

 

Прогнозні надходження до спеціального фонду міського бюджету на 2021 рік обчислено в сумі 114,5 тис. грн.

 

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, що перебуває у комунальній власності.

 

Власні надходження бюджетних установ

( 25000000)

 

До власних надходжень бюджетних установ належать плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ.

Прогнозні надходження власних надходжень бюджетних установ до сільського бюджету на 2021 рік визначено відповідно до положень Бюджетного кодексу України та розрахунків головних розпорядників коштів в сумі 114,5 тис. грн., в тому числі :

         - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями – 94,5 тис.грн;

          - плата за оренду майна бюджетних установ   - 20,0 тис.грн.;

 

 

 

Крім того, у бюджеті громади на 2021 рік враховано отримання міжбюджетних трансфертів в обсязі 20068472,00 грн., а саме:

- обсяги міжбюджетних трансфертів, передбачені ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» в сумі 19320600,00 грн., що складається з:

- базової дотації в обсязі 4335500,00 грн.;

- освітньої субвенції в обсязі 14985100,00 грн. (на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів)

- трансферти з обласного бюджету, доведені департаментом фінансів Хмельницької ОДА в обсязі 747872,00 грн., а саме:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в обсязі 676772,00 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в обсязі 71100,00 грн.  (на придбання інсуліну для хворих на цукровий діабет).

 

 

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ  ПО ГАЛУЗЯХ 

 

Видаткова частина бюджету територіальної громади на 2021 рік сформована відповідно до Бюджетного кодексу  України, з урахуванням основних підходів до формування місцевих бюджетів на 2021 рік, доведених Міністерством фінансів України та застосуванням програмно-цільового методу бюджетування.

При формуванні показників видатків бюджету громади на 2021 рік враховано:

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2021 року до 6000 грн., а з 01 грудня 2021 року до 6500 грн.;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму на одну особу працездатного віку в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року — 2 270 грн, з 1 липня — 2 379 грн, з 1 грудня — 2 481 грн.;

- встановлення посадового окладу працівників 1 тарифного розряду на рівні, не  меншому як  прожитковий мінімум, встановлений  для працездатних  осіб на 01 січня 2021року2270 грн.;

- збереження міжпосадових співвідношень розмірів посадових окладів і  тарифних коефіцієнтів;

- індекс споживчих цін – 107,3%;

- середній коефіцієнт  збільшення видатків на оплату енергоносіїв -1,1.

 

Видаткова частина бюджету громади на 2021 рік сформована в межах наявного фінансового ресурсу та визначена в обсязі 32827472,00 грн.

Видатки загального фонду бюджету складають 32712972,00 грн., видатки спеціального фонду  114500,00 грн.

На забезпечення видатків загального фонду спрямовані надходження від податків і зборів та міжбюджетні трансферти з державного бюджету та з місцевих бюджетів вищого рівня.

Видатки спеціального фонду передбачені за рахунок  власних  надходжень бюджетних установ.

 

За галузевим спрямуванням видатки бюджету громади характеризуються наступним чином:

 

На утримання органів місцевого самоврядування:

Передбачено видатки в обсязі 4371400,00 грн. на фінансування статей витрат по утриманню апарату сільської ради та її структурних підрозділів (фінансового відділу, відділу освіти, культури, молоді та спорту) відповідно до затвердженої структури та граничної чисельності, у тому числі за рахунок коштів загального фонду 4351400,00 грн. та спеціального фонду 20000,00 грн.

 

На проведення місцевих виборів:

За рахунок коштів загального фонду бюджету громади передбачено видатки на проведення місцевих виборів (повторні вибори депутатів ради) в обсязі 200 000,00 грн.

 

На утримання закладів дошкільної освіти :

Передбачено видатки в обсязі 2 502 800,00 грн. на фінансування утримання дошкільних навчальних закладів громади (заробітна плата з нарахуваннями, енергоносії, придбання продуктів харчування, товарів та матеріалів тощо), у тому числі 2408300,00 грн. за рахунок коштів загального фонду бюджету та 94500,00 грн. за рахунок коштів спеціального фонду бюджету (батьківська плата за харчування).

 

На утримання закладів загальної середньої освіти :

Передбачено видатки в обсязі 21463300,00 грн. на утримання загальноосвітніх навчальних закладів (заробітна плата з нарахуваннями, енергоносії, придбання продуктів харчування, товарів та матеріалів, оплата послуг тощо).

Покриття видатків на утримання загальноосвітніх навчальних закладів буде здійснено за рахунок:

- коштів освітньої субвенції з державного бюджету в обсязі 14985100,00 грн. на оплату праці педагогічним працівникам з відповідними нарахуваннями;

- коштів загального фонду бюджету громади в обсязі 6478200,00 грн. на оплату праці з відповідними нарахуваннями технічним працівникам, оплату енергоносіїв, комунальних послуг, організацію харчування та підвезення учнів до  місць навчання.

 

На утримання установ та закладів культури:

Передбачено видатки з загального фонду бюджету громади на утримання закладів культури в обсязі 1466150,00 грн., у тому числі на утримання клубних закладів – 1021200,00 грн., на утримання сільських бібліотек – 444950,00 грн. відповідні видатки передбачена на виплату заробітної плати штатним працівникам установ, відповідні нарахування, оплату енергоносіїв та інші видатки.

 

На охорону здоров`я:

Передбачено видатки в обсязі 1284500,00 грн. на надання первинної медичної допомоги та виконання заходів з лікування хворих на цукровий діабет.

Фінансування видатків здійснюватиметься за рахунок коштів загального фонду бюджету громади в обсязі 1213400,00 грн. на фінансування утримання ФАПів у населених пунктах громади, а також за рахунок коштів відповідної субвенції з обласного бюджету в обсязі 71100,00 грн. для придбання інсуліну.

 

На соціальний захист населення та соціальне забезпечення:

Передбачено видатки за рахунок коштів загального фонду бюджету громади в обсязі 90000,00 грн. на фінансування окремих заходів у сфері соціального захисту населення.

Зокрема, передбачено видатки на компенсаційні виплати перевізникам за перевезення окремих категорій громадян в обсязі 50000,00 грн., а також для надання матеріальної допомоги мешканцям громади на лікування та особам, що опинилися у складних життєвих обставинах, в обсязі 40000,00 грн.

 

На розвиток житлово-комунального господарства:

Передбачено видатки із загального фонду бюджету громади в обсязі 665000,00 грн. на фінансову підтримку комунального підприємства «Аква»

 

На утримання місцевої пожежної охорони:

Передбачено видатки на утримання підрозділу місцевої пожежної охорони за рахунок коштів загального фонду бюджету громади в обсязі 265500,00 грн.

 

На благоустрій населених пунктів та утримання доріг:

Передбачено видатки на виконання заходів по благоустрою населених пунктів громади та утримання дорожної інфраструктури в обсязі 400000,00 грн., у тому числі на благоустрій – 300000,00 грн., на утримання доріг – 100000,00 грн.

 

Резервний фонд бюджету громади на 2021 рік складає 118822,00 грн.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь