ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хмельницького району Хмельницької області

Рішення про Бюджет громади на 2021 рік

Дата: 24.12.2020 10:22
Кількість переглядів: 595

 

 

Фото без опису

 

 

ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

четвертої позачергової сесії дев`ятого скликання

 

 23 грудня 2020 року

 

№ 100-09/2020

 

 

Про бюджет Заслучненської сільської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області на 2021 рік

 

(22548000000)

   (код бюджету)

 

 

Розглянувши рішення виконавчого комітету Заслучненської сільської ради від 22 грудня 2020 року № 03-09/2020 «Про схвалення показників бюджету Заслучненської сільської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області на 2021 рік», керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 25, пунктом 23 частини першої статті 26, пунктом 3 частини четвертої статті 42, частинами першою-третьою статті 59, статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Заслучненська сільська рада


В И Р І Ш И Л А :

 

1. Визначити на 2021 рік:

1) Доходи сільського бюджету у сумі 32827472,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 32712972,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 114500,00 гривень, згідно з додатком 1 до рішення.

2) Видатки сільського бюджету у сумі 32827472,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 32712972,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 114500,00 гривень, згідно з додатком 3 до рішення.

3) Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 10000,00 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

4) Резервний фонд сільського бюджету у розмірі 118822,00 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2021 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 2, у тому числі інші субвенції з сільського бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 2 до рішення.

Доручити сільському голові Розумному А.Г. укласти відповідні угоди за даними трансфертами.

4. Надати право виконавчому комітету сільської ради, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах сільському бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків сільського бюджету, з наступним затвердженням сільською радою.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2705000,00  гривень згідно з додатком 4 до рішення.

6. Установити, що до джерел формування загального фонду сільського бюджету на 2021 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України, у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2021 рік:

 1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 1, 2, 4, 41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України;

 2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, та частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами статей 691, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 0,00 гривень.

10. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування державного (місцевого) боргу;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Надати право сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Головним розпорядникам бюджетних коштів сільського бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

7) до закінчення першого кварталу 2021 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

9) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

10) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з сільського бюджету;

11) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції сільській раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

14. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються сільською радою.

15. Установити, що рішеннями сільського голови, виконавчого органу ради можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у рішеннях сільської ради.

16. Надати право виконавчому комітету сільської ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інвестицій, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

18. Додатки 1-4 до рішення є його невід’ємною частиною.

19. Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті сільської ради та в газеті «Красилівський вісник» відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови Сивак Ю.В. та постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інвестицій, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва (Шпиталюк Г.О.).

 

Сільський голова

 

А.Г.Розумний


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь